Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yasevimliığı maşer içinde değeri olan , kudret, hesap ve özge davranış biçimlerini vüruttirdiği süreçlerin tümüdür.

Yetişek, önceden saptanmış esaslara bakarak insanların davranışlarında belirli vürutmeler sağlamlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir.

Yetişek; ferdin davranışlarındaki evetşantısı vasıtasıyla kasıtlı olarak ve isteyerek değustalıkme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü gibi eğitimin bir çok tanılamamı strüktürlabilmektedir. Ancak, hasetmüzde çoğunlukla yeğleme edilen tanılamam:

“Kişinin davranışında, kendi evetşantısı vasıtasıyla ve kasıtlı olarak mergup yönde( eğitimin ammaçlarına normal ) değustalıkme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu tanıma bakarak;

· Yetişek bir süreçtir.

· Yetişek sürecinde, ferdin davranışlarının mergup yönde değustalıktirilmesi ammaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki değustalıkme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Yetişek sürecinde ferdin kendi evetşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç çizgi öğesi vardır.

1. Fakatç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Bileğerlendirmeler

Yetişek ammaçla adım atar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam paha ve yorum ile son bulur. Sürecin bu mantığı kamu kültürler için birdır. Fakatçların içeriği ve öğrenme için kullanılan öğretme şekilleri kültürden kültüre bakarak değustalıkebilir, ancak sürecin doğkakımı değustalıkmez.

Yetişek kapsamı ve tanılamamlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Tarih süresince biröte filozof ve terbiyeci, eğitimin ne olduğuna üzerine farklı farklı tanılamamlamalarda bulunmuştur. Hasetmüzde ise eğitimin kabul edilen standart tanılamamı şudur: Yetişek, ferdin davranışlarında kendi evetşantıları vasıtasıyla kasıtlı olarak istendik davranış değustalıkikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanılamamlama ekseninde eğitimin genel hatları çizilebilir. Bu tanılamamlamanın içinde eğitime üzerine bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi evetşantıları vasıtasıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış değustalıkikliği” ve “süreç” gibi kelimeler eğitimin ana taşlarıdır.

Yetişek, adam için yaşam boyu devam eden bir süreçtir ve davranışlarda tadil meydana getirir. Bu davranış değişiklikleri ise ferdin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişiklikleri istendik doğrusu beklentilere ve hedeflere normal olabileceği gibi istenmedik yönde de vürutebilir. Yetişek sürecinin ustalıkletilmesi ise kasıtlı doğrusu programlı ve programlı olabileceği gibi vürutigüzel de olabilir. Kasıtlı olarak meydana getirilen eğitime formal terbiye, vürutigüzel meydana getirilen eğitime ise informal terbiye denir. Henüz açıklayıcı bir örnek verirsek ekol, dershane, terbiye merkezleri gibi mekânlarda maruz terbiye formal; ferdin kendi çevresinden edinmiş olduğu ve planlı programlı sıfır terbiye ise informal eğitidir. Doğrusu terbiye sadece okullardaki öğrenmelerle sınırlı değildir.

Yetişek Türleri
Yetişek türlerine bakarak sınıflandırıldığında formal ve informal terbiye olmak üzere dü tür ortaya çıkar. Formal terbiye okullarda evet da kurumlarda belirli bir çekim ve program çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu terbiye tipinin belirli bir amacı vardır. Bu düzende terbiye süreci idari bir kadro ve eğitmenler aracılığıyla planlanır. İnformal terbiye ise bizatihi vüruten hesapsız ve programsız meydana getirilen eğitimdir ki can bu eğitimi toplumsal çevresinden gizil olarak edilir.

Yetişek Sistemi
Yetişek, bir yol olarak ele kırmızıındığında ise terbiye sisteminin üç çizgi ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, süreçler ve çıktılardır. Göz; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, çatı, donanım, maliyet, personel gibi fiziki unsurlardır. Süreç; ekol içinde meydana gelen dersler, öğrenme evetşantıları ve ders aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde mütehassıslık, yeterlilik, mezuniyet, test neticeları gibi mergup davranış değustalıkiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko